KULTURA NË KOHEN E KORONËS

KULTURA NË KOHEN E KORONËS

Qyteti i Shkupit prezantoi masat që përmbushin kërkesat e skenës së pavarur kulturore në qytet, për të mundësuar siguri shoqërore dhe vazhdueshmëri në krijimin kulturor të artistëve pa ekzistencë të qëndrueshme dhe të cilët me gjendjen e jashtëzakonshme kanë humbur të gjitha angazhimet e tyre. “Corona Culture” parashikon rialokimin e…