|

SHKUPI LEXON

“Shkupi lexon” është një projekt i dedikuar për lexim gjatë një dite në Kalanë e Shkupit.
Qytetarët e të gjitha moshave do të ftohen për të lexuar tekste letrare: si poezi, prozë dhe tema të lira. Gjithashtu çdo qytetarë është i mirëseardhur t’i lexojë krijimet e veta.
Do të lexohet në gjuhën maqedonase, shqipe dhe në gjuhë të tjera.
Qëllimi i projektit është krijimi i një evenimenti tradicional, për të gjithë qytetarët, për të inkurajuar interesim më të madh dhe për t’u njohur me veprat e shkrimtarëve nga Republika e Maqedonisë.

# Shkup Lexoni

Similar Posts