|

“Shkupi lexon” është konceptuar si një aktivitet leximi , më datën 27.07.2016, nga ora 12.00 – 20.00. në Kalan e Shkupit.

FTESE “Shkupi lexon” është konceptuar si një aktivitet leximi , më datën 27.07.2016, nga ora 12.00 – 20.00. në Kalan e Shkupit. Qytetarë të të gjitha moshave ftohen të lexojnë tekste letrare (prozë dhe poezi) me tema të lira. Natyrisht që çdokush është i lirë të lexojë edhe nga krijimtaria e tij. Leximet nuk mund të jenë më të gjata se 5-15 minuta. Ato mund të jenë në shqip, por edhe në një gjuhë të huaj, sipas dëshirës. Të gjithë pjesëmarrësve në performancën “Shkupi Lexon” do t’u kërkohet të dorëzojnë deri në datën 22 korrik këto të dhëna ne adresen: shkupilexon2016@gmail.com Facebook: KIC QIK • emri/mbiemri • titulli i veprës që do lexojnë • emrin e autorit/autores, Disa ditë para ditës së leximit, të gjitha leximet e parashikuara do të shpallen në web faqen e QIK/KIC dhe në Facebook. Ju lutem na dergoni një e-mail në adresën.: shkupilexon2016@gmail.com, Facebook: KIC QIK

FTESE
“Shkupi lexon” është konceptuar si një aktivitet leximi , më datën 27.07.2016, nga ora 12.00 – 20.00. në Kalan e Shkupit.
Qytetarë të të gjitha moshave ftohen të lexojnë tekste letrare (prozë dhe poezi) me tema të lira. Natyrisht që çdokush është i lirë të lexojë edhe nga krijimtaria e tij.
Leximet nuk mund të jenë më të gjata se 5-15 minuta. Ato mund të jenë në shqip, por edhe në një gjuhë të huaj, sipas dëshirës.
Të gjithë pjesëmarrësve në performancën “Shkupi Lexon” do t’u kërkohet të dorëzojnë deri në datën 22 korrik këto të dhëna ne adresen: shkupilexon2016@gmail.com Facebook: KIC QIK
• emri/mbiemri
• titulli i veprës që do lexojnë
• emrin e autorit/autores,
Disa ditë para ditës së leximit, të gjitha leximet e parashikuara do të shpallen në web faqen e QIK/KIC dhe në Facebook.
Ju lutem na dergoni një e-mail në adresën.: shkupilexon2016@gmail.com, Facebook: KIC QIK

Similar Posts