“Rrugëtim në kohë, vokalo-muzikorë”

“Rrugëtim në kohë, vokalo-muzikorë”
Solistë:
Mariana Boshkovska – mezzosopran
Emili Hristoska – sopran
Klasa: m-r Marija Naumovska Muratovska
Piano përcjellje:
Ivana Janakieva
Daniell Petreski
28.06.2021, ora 19:19h

Similar Posts

“ВОКАЛЕН МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ”

Similar Posts