|

Recital i Marija Gjoshevskës- piano më 20.10.2009

MARIJA Gjoshevska e ka filluar arsimin muzikor në Negotinë. Arsimin e mesëm muzikor e ka kryer në QSHSHMB “Ilija Nikolovski- Luj” në Shkup, në klasën e prof. Snezhana Anastasova Çadikovska. Ka diplomuar dhe magjistruar në FAM në Shkup në klasën e prof. Boris Romanov, ku aktualisht është në studime të doktoratës. Ka marrë pjesë në shumë gara shtetërore dhe ndërkombëtare  dhe është fituese e çmimeve të shumta.

Në shfaqje paraqitet me Filharmoninë Maqedonase, me Orkestrën simfonike të Dubrovnikut, me Orkestrën e festivalit të Verës së Ohrit, me orkestrën e Rinisë muzikore të Maqedonisë dhe në festivale e manifestime të shumta në Maqedoni dhe në Evropë.Është profesore  me korespondencë në katedren për piano në FAM në Shkup.

Similar Posts