Promovimin e librit “Drama të reja” nga Tomislav Osmanli

Tomislav Osmanli (1956) është dramaturg, skenarist dhe prozator.

Është autor i njëzet e tre librave, tregime të shkurtra, teori, tekste dramash dhe skenare filmash.Ai është i njohur përër një numër të përkushtimeve letrare, dramatike, skenare tejet të rëndësishme për Shkupin.Për këtë pjesë të opusit të tij ai ka marrë dy herë çmimin. për Shkupin “13 Nëntori”.

Ai filloishkrimet e tij me prozë dhe tregime të shkurtëra me titull “Flutura e fëmijërisë”, “Llamba e Hanukas” dhe fioi çmimin “Mjeshtrat e prozës”.

Libri përmban dy pjesë, një me temë historike dhe e dyta me një temë bashkëkohore dhe me dy qasje problematike të ndryshme, nga njëra anë temat e pasionit, fuqinë e krenarisë dhe mizorisë në Ballkanin multikulturor, dhe nga ana tjetër, të modernitetit, agresion të qetë mbi vlera të harruara që i bëjnë të rinjtë të largohen nga vendi duke përjetuar një shtëpi të traumatizuar, të varfëruar dhe të lënë pas dore të kujtimeve të tradhtuara.

Libri do të promovohet nga prof. dr. Ferid Muhiq dhe Gligor Stojkovski, shkrimtar ndërsa pjesët nga libri do ti lexojnë: Ana Paunovska, aktore dhe Filip Kiprovski, aktor.

Similar Posts