|

Promovimi i librit “Shënimet nga Moska” nga Dragan Janjatov

Qendra Informative – Kulturore në Shkup ka nderin dhe kënaqësinë e veçantë t’ju ftojë në promovimin e librit “Shënimet nga Moska” (1993-2003), të autorit Dragan Janjatov, në botim të shtëpisë Dijalog, që do të mbahet në datën 4 tetor, 2012 (ditë e enjte), në Sallonin 19:19, me fillim në orën 19:19.

Dragan Janjatov, gazetar i Radio Shkupit dhe diplomat. Aktiviteti i tij u zhvillua në lidhje me punën e tij profesionale në sferën e politikës së jashtme dhe çështjet që lidhen me gjendjen dhe aktivi

tetet e Republikës së Maqedonisë në nivel ndërkombëtar, dhe për pjesën më të madhe në marrëdhëniet e vendit tonë dhe bashkëpunimin me Federatën Ruse.
Përveç punës në programin e Radio Shkupit, në të njëjtën kohë ka qenë prezent me artikuj në Radio Deutsche Wellenë gjuhën Maqedone, si korrespondent i rregullt. Shumica e opusit të tij gazetaresk është e lidhur me publikimet në gazetën javore maqedonase FORUM. 

SHËNIMET NGA MOSKA (1993 – 2003), është libri i dytë Dragan Janjatov dhe është një përmbledhje e zgjedhur e shkrimeve gazetareske të shkruara gjatë viteve të qëndrimit të autorit në Moskë, në cilësinë e përfaqësuesit të akredituar diplomatik në Federatën Ruse në periudhën 1996-2000. Një pjesë e shkrimeve, në dhjetë kapituj, trajtojn çështjet të ndryshme si sociale, historike, çështjet ndërkombëtare politike, fetare dhe kulturore nga e kaluara nga realiteti bashkëkohor rus. Shumica titujve në libër, janë të botuara për herë të parë.
Libri do të nxisë akad.Milan Gjurchinov prof.Olga Панкина dhe ndarjen e Dragan performancës Ampov muzikor dhe interpretimin e tekstit.
Librin do ta promovojnë, akad. Milan Gjurçinov dhe prof. Olga Pankina si dhe Dragan Ampov që do të lexojë pjesë nga teksti.

Similar Posts