“Rrugëtim në kohë, vokalo-muzikorë”

“Rrugëtim në kohë, vokalo-muzikorë”

“Rrugëtim në kohë, vokalo-muzikorë”Solistë:Mariana Boshkovska – mezzosopranEmili Hristoska – sopranKlasa: m-r Marija Naumovska MuratovskaPiano përcjellje:Ivana JanakievaDaniell Petreski28.06.2021, ora 19:19h

CreArt – Јулија Поциуте и Владимир Илиевски

CreArt – Јулија Поциуте и Владимир Илиевски

Во рамките на европскиот проект CreArt под покровителство на Град Скопје во Изложбениот салон – Империјал 1 при ЈУ КИЦ – Скопје , на 22 јуни 2021 во 20.00 ч. ќе се отвори самостојната изложба на Јулија Поциуте ( Литванија ) и Владимир Илиевски (РС Македонија). Куратор на изложбата е…

“РЕЧНИКОТ НА АНТОНИМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК” од ЕМИЛ НИАМИ

“РЕЧНИКОТ НА АНТОНИМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК” од ЕМИЛ НИАМИ

Емил Ниами дипломирал на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје на групите за руски јазик и книжевност и американски студии. Работи во А1 телевизија и во дневниот весник Време на различни позиции. Во 2007 година ја одбранил магистерската дисертација Паронимите во македонскиот во споредба со рускиот јазик. Истата година заминува…

КОНКУРС – “ЗВУЦИТЕ НА ЧАРШИЈАТА“ 2021

КОНКУРС – “ЗВУЦИТЕ НА ЧАРШИЈАТА“ 2021

КОНКУРСКултурно Информативен Центар – Скопје ги повикува сите уметници од различни области да конкурираат за манифестацијата “ЗВУЦИТЕ НА ЧАРШИЈАТА“ 2021 година.Конкурсот ќе трае до 18.06.2021 година.Заинтересираните страни треба да испратат кратка биографија, опис на проектот, програма која ќе ја изведуваат, слики кои ќе бидат изложени,фотографии, литературни дела и др.Kонцертите и…

KONKURS – “TINGUJT E CARSHISË” 2021

KONKURS – “TINGUJT E CARSHISË” 2021

KONKURSQendra Informative Kulturore – Shkup i fton të gjithë artistët e fushave të ndryshme të konkurojnë për manifestimin “TINGUJT E CARSHISË” 2021.Konkursi do të zgjasë deri më 18.06.2021.Të interesuarit duhet të dërgojnë biografi të shkurtër, përshkrim të projektit, programin që do ta interpretojnë, pikturat që do ti ekspozojnë, fotografi, vepra…

KONCERT – TRIO AURA

KONCERT – TRIO AURA

KONCERTЕ mërkurë – 09.06.2021Оra 19:19hSalloni 19:19Numri i publikut i kufizuar!