|

“Ndikimi i literaturës në zhvillimin e aftësive të komunikimit pozitiv tek fëmijët dhe të rinjtë”.

Folësit në tribunë do të jenë Tatjana Gogoska – autore për fëmijë dhe komunikologe dhe Despina Stojanovska –
psikolog. Paneli do të jetë i karakterit të hapur, ata që janë të interesuar të ekspozojnë dhe
kanë pozicionin e tyre për këtë temë duhet të regjistrohen në faqen e Facebook të Prodhimit CAT –
Shkup ku do të marrin të gjitha informatat e hollësishme.
Qëllimi i kësaj tribune është të analizojë situatën në të cilën ne jemi, në të cilën një numër i madh
e të rinjve nuk ka lexuar asnjë vepër letrare dhe kështu është varfëruar nga ajo
mundësia e zhvillimit dhe progresit, dhe ky grup i synuar është ai që është e ardhmja për vendin tonë.
Ne ju ftojmë të vini sa më shumë që të jetë e mundur për të gjetur se si të gjejmë një mënyrë së bashku
Dhe të prezantojmë literaturë për brezat e ardhshëm në mënyrë që ata ta duan ti dhe me lexim të
krijojnë emocione pozitive dhe aftësi komunikimi.

Similar Posts