Manifestimi kulturor tradicional, i cili zhvillohet në kuadër të projektit, “Të gjithë së bashku, për të gjithë më mirë”, do të mbahet në maj të 2015.

Manifestimi kulturor tradicional, i cili zhvillohet në kuadër të projektit, “Të gjithë së bashku, për të gjithë më mirë”, do të mbahet në maj të 2015.

Manifestimi kulturor tradicional, i cili zhvillohet në kuadër të projektit,       “Të gjithë së bashku, për të gjithë më mirë”, do të mbahet në maj të 2015.
Projekti është një destinacion për argëtim cilësor, i cili ka për qëllim që , përmes prezantimit  multikulturor tradicional të mbushur me: shfaqje teatrore, koncerte, valle, ngjarjet muzikore të vendit dhe të vendeve fqinje…
Ky manifestim krijon një atmosferë produktive dhe gazmore ku qytetarët e Shkupit dhe  turistët e rastit, do të kënaqen me prezantime të ndryshme kulturore.
Nëse doni të jeni pjesë e ngjarjes “Të gjithë së bashku, për të gjithë më mirë”, me idetë dhe projektet tuaja mund të aplikoni në kic.muzickisektor@gmail.com

tel.02/3238158

PROJEKTI – “Të gjithë së bashku, për të gjithë më mirë”

FORMA E APLIKIMIT

Të dhënat për artistin:

EMRI DHE MBIEMRI I ARTISTIT:
GRUPI ARTISTIK:
ORGANIZIMI:
INSTITUCIONI:
SHTETI  :

ADRESA :

TEL/FAX :

E-MAIL / WEB SITE   :

Të dhënat:

Kategoria (Ju lutem zgjidhni një)
Artet vizuale dhe të aplikuara

 

Muzikë
– Jazz / bashkëkohore
– Pop / Rock
– Klasike
– muzik e vjetër qytetare
– Electronike / DJ

Arti publik dhe pikat urbane
– Balet / Tance Moderne
– Teatri i kukullave
– Mjuzikëll
– Shoqëri valltarësh
– Të tjera

Përshkrim i shkurtër i veprave artistike:
Lista e pajisjeve të nevojshme teknike dhe lokacionet (ekspozitë, hapësirë ​​…)
Numri i pjesëmarrësve:
Data e mbërritjes (për pjesëmarrësit nga jashtë)
Data e kthimit (për pjesëmarrësit nga jashtë)

Data  / Nënshkrimi

Similar Posts