“Magjistaret, dijetaret dhe tregimtaret” dhe “Bletët në patina” nga, Elli Makazlijeva

Elli Makazlijeva ka lindur në Manastir. Arsimin e lartë e mbaroi në Universitetin e Shkupit, ndërsa në Institutin e Pedagogjisë I mbaron studimet pasuniversitar në drejtimin e didaktikës-metodologjie, e cila mori titullin Magjistër i Shkencave Pedagogjike.
Ajo ka punuar si mësuese ndërsa shumicën e viteve të kaluar në shtëpinë botuese “Prosvetno dello”si redaktore dhe kryeredaktor . Në vitet e fundit ishte profesor i asociuar,në UACS.
Autor dhe bashkautor i më shumë se 50 tituj të botuar, me përmbajtje të ndryshme , autor i konceptimit të 2 revistave për fëmijë, 25 libra me poezi dhe foto librave për fëmijë dhe të rritur, 13 manualet për fëmijët parashkollorë, si dhe Enciklopedia ilustruar maqedonas për fëmijët, 11 libra shkollorë dhe doracakë për studentë dhe 3 libra të tjerë të për të rritur.
Libri do të promovohet nga Prof. Dr. Kristina Nikolovska dhe mr. Eli Makazlijeva.

Similar Posts