|

Koncert-“Kenga ime”

KENGA IME
Muzika qytetare shqipe, në ritmet latino, jazz, swing të përpunuara me dashuri dhe të kënduara dhe interpetuara me mjeshtëri nga këngëtarja Hana Palloshi &Filonid Aliu dhe të përcjellur me mjeshtëri nga Instrumentist profesionist , ejani dhe kënaquni!
25 prill2019 ora 20:30 QIK

Vocal: Hana Palloshi & Filonid Aliu
Piano: Emin Salihi
Guitar: Agon Ajrullahu
Bass: Симеон Ангеловски
Drums: Gac Nikolovski
Sax/Clarinet: Artan Mustafa

Similar Posts