|

Ju informojmë se projektet (koncertet) e muzikës serioze që ishin pjesë e programit për vitin 2020

Të nderuar,Ju informojmë se projektet (koncertet) e muzikës serioze që ishin pjesë e programit për vitin 2020, nuk do të realizohen sepse mjetet financiare janë ridedikuar për realizimin e projektit “Kultura në kohën e koronës”.

https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3116672541725253

Similar Posts

|

Ве информираме дека проектите (концертите) од сериозна музика кои беа дел од програмата за 2020

Почитувани,Ве информираме дека проектите (концертите) од сериозна музика кои беа дел од програмата за 2020 година нема да се реализираат бидејќи финасиските средствата беа пренаменети за реализирање на проектот “Култура во време на корона”.

https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3116672541725253

Similar Posts