|

IV Меѓународна балканска изложба МОСТ.

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон – Империјал 2, понеделник, 22 фебруари 2016 год. во 20:00 ч. ќе се отвори IV Меѓународна балканска изложба МОСТ.

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон – Империјал 2, понеделник, 22 фебруари 2016 год. во 20:00 ч. ќе се отвори IV Меѓународна балканска изложба МОСТ.

Similar Posts