KONKURS SQ

IP Qendra Informative Kulturore – Shkup, shpall konkurs për projekte të muzikës klasike që do të realizohen në vitin 2021.

KONKURS

IP Qendra Informative Kulturore – Shkup, shpall konkurs për projekte të muzikës klasike që do të realizohen në vitin 2021.

Fondet për projektet do të sigurohen nga Qyteti i Shkupit.

Zgjedhja e artistëve/instrumentalistëve do të bëhet nga komisioni i formuar nga Qendra Informative Kulturore – Shkup dhe Qyteti i Shkupit.

Të interesuarit duhet të dërgojnë biografi të shkurtër, përshkrim të projektit, programin të cilin do ta performojnë dhe konstrukcionin financiar të projektit.

Konkursi do të zgjasë deri me 08.02.2021e-mail: kic.muzickisektor@gmail.com

Similar Posts