|

Ftoheni të merrni pjesë në promovimin e librit “Këpucët e kuqe” të autores Lira Bojku, në 10 qershor në ora 19:00, në Qendrën Informative Kulturore-Shkup (KIC-QIK).

Ftoheni të merrni pjesë në promovimin e librit “Këpucët e kuqe” të autores Lira Bojku, në 10 qershor në ora 19:00, në Qendrën Informative Kulturore-Shkup (KIC-QIK).

Ftoheni të merrni pjesë në promovimin e librit “Këpucët e kuqe” të autores Lira Bojku,
në 10 qershor në ora 19:00, në Qendrën Informative Kulturore-Shkup (KIC-QIK).

Similar Posts