|

Ftoheni të merrni pjesë në ekspoziten “Grafika-gjuhe e perbashket”, e nxenesve te Sh.F.”Liria” dhe Sh.F.”Vera Ciriviri-Trena” ,në 8 qershor në ora 20:00, në Qendrën Informative Kulturore-Shkup (KIC-QIK).

Ftoheni të merrni pjesë në ekspoziten “Grafika-gjuhe e perbashket”, e nxenesve te Sh.F.”Liria” dhe Sh.F.”Vera Ciriviri-Trena” ,në 8 qershor në ora 20:00, në Qendrën Informative Kulturore-Shkup (KIC-QIK).

Ftoheni të merrni pjesë në ekspoziten “Grafika-gjuhe e perbashket”, e nxenesve te Sh.F.”Liria” dhe Sh.F.”Vera Ciriviri-Trena” ,në 8 qershor në ora 20:00, në Qendrën Informative Kulturore-Shkup (KIC-QIK).

Similar Posts