|

“Duke qëndruar në buzë”,nga Filip Kletnikov

Filip Kletnikov është duke qëndruar në buzë që nga viti 1984. Ka mbaruar Fakultetin e Filologjisë “Blazhe Koneski” në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane – Drejtimi i Përkthimit. Ka magjistruar në studimet interdisiplinare mesjetare (gjermanistik, Filozofi, Histori e Artit) në Universitetin “Otto-Friedrich” në Bamberg, Gjermani, si bursist të Shërbimit Këmbime studentore. Poezia e tij është përkthyer në disa gjuhë dhe është paraqitur në shumë antologji vendëse dhe të huaja të poezisë maqedonase. Këngët e tij janë gjithashtu të paraqitura në antologjinë e poezisë së re ish-jugosllave “Van Coutie”. Përveç poezisë, ai shkruan dhe boton tregime dhe ese. Përkthen dhe përkthehet nga gjermanishtja moderne dhe mesjetare. Ai ka botuar libër me poezi: Diku në mes (2007).
Këto ditë iu botua libri i fundit I Filip Kletnikov “Duke qëndruar në buzë”, botuar nga “Avant-Press” nga Shkupi. Libri përfshin tridhjetë poezi në pesë cikle, domethënë: creatio ex nihilo, Ra nga mëshira, Duke qëndruar në buzë, Revolucioni dhe Incommensurabilia. Kritiku Ferid Muhiq në shqyrtimin e tij për punën e fundit poetike të Philip Kletnikov do të theksoj se ky është një libër themelor i poezisë kënduar nga lartësia maksimale, në të cilën shprehje poetike përmbledh frikë universale dhe dilemat shumëvjeçare të njeriut.

Similar Posts