Shkupi Lexon

“SHKUPI LEXON”,

Qendra Informative Kulturore - Shkup ju fton në një shoqërim të përbashkët,...

SHKUPI LEXON

"Shkupi lexon" është një projekt i dedikuar për lexim gjatë një dite në Kalanë...

“Shkupi lexon” është konceptuar si një aktivitet leximi , më datën 27.07.2016, nga ora 12.00 – 20.00. në Kalan e Shkupit.

FTESE “Shkupi lexon” është konceptuar si një aktivitet leximi , më datën 27.07.2016, nga...