Qendra Informative Kulturore – Shkup ju fton në një shoqërim të përbashkët, në manifestimin tash më tradicional “SHKUPI LEXON”

Qendra Informative Kulturore – Shkup ju fton në një shoqërim të përbashkët, në manifestimin tash më tradicional “SHKUPI LEXON”

Të dashur miq ,Qendra Informative Kulturore – Shkup ju fton në një shoqërim të përbashkët, në manifestimin tash më tradicional “SHKUPI LEXON”, i cili mbahet për të pesten herë. Si vitet e kaluara edhe këtë herë do të kënaqen qytetarët me vargjet e poetëve të moshave të ndryshme të përzedhura…

“SHKUPI LEXON”,

“SHKUPI LEXON”,

Qendra Informative Kulturore – Shkup ju fton në një shoqërim të përbashkët, në manifestimin tash më tradicional “SHKUPI LEXON”, i cili mbahet për të katërtën herë. Si vitet e kaluara edhe këtë herë do të kënaqen qytetarët me vargjet e poetëve të moshave të ndryshme të përzedhura me kujdes nga…

SHKUPI LEXON
|

SHKUPI LEXON

“Shkupi lexon” është një projekt i dedikuar për lexim gjatë një dite në Kalanë e Shkupit. Qytetarët e të gjitha moshave do të ftohen për të lexuar tekste letrare: si poezi, prozë dhe tema të lira. Gjithashtu çdo qytetarë është i mirëseardhur t’i lexojë krijimet e veta. Do të lexohet…

“Shkupi lexon” është konceptuar si një aktivitet leximi , më datën 27.07.2016, nga ora 12.00 – 20.00. në Kalan e Shkupit.
|

“Shkupi lexon” është konceptuar si një aktivitet leximi , më datën 27.07.2016, nga ora 12.00 – 20.00. në Kalan e Shkupit.

FTESE “Shkupi lexon” është konceptuar si një aktivitet leximi , më datën 27.07.2016, nga ora 12.00 – 20.00. në Kalan e Shkupit. Qytetarë të të gjitha moshave ftohen të lexojnë tekste letrare (prozë dhe poezi) me tema të lira. Natyrisht që çdokush është i lirë të lexojë edhe nga krijimtaria…