“Grafika – gjuhë e përbashkët”

“Grafika – gjuhë e përbashkët”

Shoqata SENSUS – Shkup, në kuadër të projektit “Grafika – gjuhë e përbashkët”, më 05 мај 2021, e vendosi ekspozitën përfundimtare në sallonin Imperial 1 në Qendrën Kulturore Informative në Shkup. Në ekspozitë marrin pjesë 30 nxënës që vijnë nga shkolla fillore të ndryshme të Shkupit, të cilët i krijuan…

100 vjetorit të lindjes së Bllazhe Koneskit

100 vjetorit të lindjes së Bllazhe Koneskit

Të nderuar, QIK – Shkup јu fton në tribunë me rastin e 100 vjetorit të lindjes së Bllazhe Koneskit. QIK – Shkup organizon një panel diskutimi me temë, BLLAZHE KONESKI SOT, me 5 maj 2021, me fillim në orën 12:00 në parkun para QIK – Shkup me distancën e nevojshme…

Igor Stanoeski të titulluar “Krizë”

Igor Stanoeski të titulluar “Krizë”

Të nderuar,QIK – Shkup ju fton në ekspozitë të piktorit Igor Stanoeski të titulluar “Krizë”, në sallonin Imperial 2. Ekspozita do të jetë e hapur prej 6 majit deri me 18 maj, 2021 në orën 17:00 nga IGOR STANOEVSKI.

Sasho Milevski e titulluar “Dalja nga erësira”.

Sasho Milevski e titulluar “Dalja nga erësira”.

Të nderuar,QIK – Shkup ju fton në Sallonin e ekspozitës Imperial 1, në ekspozitën e pikturave nga Sasho Milevski e titulluar “Dalja nga erësira”.Ekspozita do të hapet me 14 prill, në oren 16:00 dhe do të deri me zgjasë 28 prill 2021.

Ekspozita e Ismane Mehdi

Ekspozita e Ismane Mehdi

Të nderuar, QIK – Shkup ju fton në Sallonin e ekspozitës Imperial 1, në ekspozitën e pikturave nga Ismane Mehdi.Ekspozita do të zgjasë prej 06-12 prill 2021.

Ekspozita e pikturave nga Dita Starova Qerimi.

Ekspozita e pikturave nga Dita Starova Qerimi.

Të nderuar,QIK – Shkup ju fton në ekspozitën e pikturave nga Dita Starova Qerimi.Ekspozita do të hapet me 9 dhjetor dhe do të zgjasë deri me 20.12.2020, në sallonin e ekspozitës Imperial 1.