Литературна вечер во КИЦ
|

Литературна вечер во КИЦ

книги:  “Ѕидан сон” , поетски избор и изборот КРИТИКИ И  ЕСЕИ, 08.04.2010 год. (четврток), Салон 19.19, почеток во 19.19 час.Тодор Чаловски е истакнат современ македонски писател. Дипломирал на Филолошки факултет во Скопје, во групата книжевности со македонски јазик. Соработувал и објавувал свои текстови во повеќе весници и периодични книжевни публикации….

„Ученички научни екскурзии со иновативни материјали низ наставната практика” од  Трајче Н.Ѓеловски
|

„Ученички научни екскурзии со иновативни материјали низ наставната практика” од Трајче Н.Ѓеловски

Трајче Н. Ѓеловски е роден 04 јануари 1929 година во село Дабниште – Кавадарци. По професија е одделенски наставник со звање особено истакнат педагошки работник. Живее и работи во Скопје од 1955 година.Сега е пензионер. Целиот работен век го минува во воспитно образовната дејност. Меѓу другите награди добитник е и…