Литература

Промоција на книгата “4×9”

Гоце Ристовски-прозен и драмски автор.Негови книги се продаваат на значајни интернет продавници и библиотеки...

„(И)стории од долапот – избор од македонската народна еротика”Ана Мартиносka

Ана Мартиноска (Скопје, 1972) е професорка, научничка во областа на фолклорот, литературата и културата,...

“РЕЧНИКОТ НА АНТОНИМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК” од ЕМИЛ НИАМИ

Емил Ниами дипломирал на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје на групите за руски...

“СВЕТЛИНАТА НА УБАВИНАТА И УМЕТНОСТА” – МИМОЗА РАЈЛ

Мимоза Рајл дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје,постдипломските студии ги продолжила во областа на...

“Глочка школка”,од Борче Панов

Почитувани,Културно-Информативен Центар – Скопје, организира промоција на книгата “Глочка школка”,од Борче Панов, на ден,21.05.2021г.,...