Изложба

ДЕЈАН БОЖИНОВСКИ – КОСКА

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон – Империјал...

30 ГОДИНИ УМЕТНОСТ од ликовниот уметник РЕШАТ АХМЕТИ..

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон – Империјал...

ОБОЕН ВЕТАР ФУ од БЛАШКА МИЕВА

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон ...

СЛОБОДЕН ВЛЕЗ од ликовниот уметник МАРИЈА ТАЛЕСКА.

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон –...

ЦРНО – ШАРЕНО од ликовниот уметник ДАРКО АНИЦИН.

Ве информираме дека во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во...