|

Cкулптури од НАИМ ИСЕНИ

Скулптурите, скулптуралните композиции и сликите-скулптури на Наим Исеини претставени на оваа изложба, во својата ликовна и архитектонска основа се базираат на слики и фигури составени од апстрактни форми (триаголник,пирамида, квадрат, правоаголник, сфера ). Во нивниот понатамошен прогрес и напнатост (особено во скулптурите изработени во метал) тие се одликуваат најчесто со остри рабови, но интересот кон апстрактните форми е присутен и се развива и во еден поинаков вид со пластични заоблени форми кои ја следат линијата и ленеарните карактертеристики на дрвото како материјал.

Similar Posts