Aktiviteti Final të Promovimit të përmbledhjes së krijimeve poetike për fëmijët “Poezitë 2018”.

Qëllimi i këtij projekti është që të promovojë të rinj, autorë të pa afirmuar nga Maqedonia në krijimin e një prodhimi të ri letrar në fushën e letërsisë për fëmijë.
Projekti bëhet nga shtëpia botuese, Eduka Mak, dhe zhvillohet në disa faza.The gjithë autorët – Pjesëmarrësit do të marrin mirënjohje dhe një kopje të librit, përzgjedhjen e tre autorëve më të mirë dhe veprat e tyre poetike që do të marrin çmime..
Ideja e këtij projekti, rëndësinë dhe aktivitetet do të tregojnë edhe nxitësit dhe anëtarët e jurisë: prof. Prof. Dr. Kristina Nikolovska, prof. Dr. Hristo Petrevski dhe Z. Eli Makliklieva.
Moderatorët do të jenë: Aleksandra Velinova dhe Igor Trpçeski.