KULTURA NË KOHËN E KORONËS!

Për shkak të dyerve të mbyllura të të gjitha institucioneve kulturore gjatë gjendjes së shpallur të jashtëzakonshme, Qyteti i Shkupit dhe Qendra Informative Kulturore e afron kulturën deri tek shtëpija e secilit nga ju. Që nga java e ardhëshme, QIK do të organizojë koncerte nëpër mëhalla, të cilat do të mund të ndiqen nga ballkonet e banesava tuaja. Gjatë këtij organizimi, performuesit e angazhuar do të jenë të zgjedhur në mesin e artistëve të papunësuar dhe të njejtit do të realizojnë honorare solidare në lartësi prej 14,500 denarëve. Programi i institucioneve kulturore të qytetit do të transmetohet on-line.
Të interesuarit të paraqiten:
e-mail: kic.muzickisektor@gmail.com

Поврзани написи