Известување

КУЛТУРА ВО ВРЕМЕ НА КОРОНА!

Со оглед на затворените врати на сите културни институции за време на...

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, ВЕ ИНВОРМИРАМЕ ДЕКА СИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ ШТО ГИ ОРГАНИЗИРА ЈУ КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР –...

КОНКУРС

КОНКУРС Културно Информативен Центар - Скопје ги повикува изведувачите...

КОНКУРС Традиционалната културна манифестација, која се одвива во рамките на проектот “Звуците на Чаршијата”, што ќе се одржи во септември 2016 година.

КОНКУРС Традиционалната културна манифестација, која се одвива во рамките на проектот "Звуците на Чаршијата", што...