Друго

“Македоија од антика до денешно време”Јусуф Буџови

Промоција на книгата од Јусуф Буџови "Македоија од антика до денешно време" Четврток, 17.10.2019, во 19ч.,...

Промоција на книгата” Caged – Новела за љубов”од Вулнет Мухареми

Вулнет Мухареми роден во Тетово , 1982 година, каде завршил основно и средно образование...

Caged – Новела за љубов” од Вулнет Мухареми

Културно-Информативен Центар – Скопје, организира Промоција на книга ” Caged – Новела за љубов”...

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЕШТВО НА АМЕРИКАНСКИОТ ПОЕТ ЏОРЏ ВАЛАС

Културно-Информативен Центар – Скопје, има особена чест и задоволство да ве покани на ПРЕТСТАВУВАЊЕ...

”Книга за Анте”од Кристина Николовска

Културно-Информативен Центар-организира Промоција на книгата ”Книга за Анте”од Кристина Николовска,на ден,16.05.2019г. –Салон 19:19, почеток...