| |

“101 живот” од Весна Мојсова Чепишевска

Почитувани,
Културно-Информативен Центар – Скопје, организира промоција на книгата “101 живот” од Весна Мојсова Чепишевска , на ден,9.06.2020г. во паркот пред КИЦ-Скопје,(на отворено) , со дистанца меѓу посетителите и заштитни маски на посетителите , учесниците и организаторите. почеток во во12:00часот.Книгата ќе ја промовираат,Кристина Николовска и Весна Мојсова- Чепишевска,музичка изведба на Нико Ѓоргески.

https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3145801592145681
https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3164425960283244

Similar Posts

| |

“101 Jetë” nga Vesna Mojsova Çepishevska

QIK – Shkup Ju fton në promovimin e librit” 101 Jetë” nga Vesna Mojsova Çepishevska. Librin do ta promovojnë: Kristina Nikollovska
VesnaMojsova ÇepishevskaPerformancë muzikore nga Niko Gjorgeski, operist.Promovimi do të mbahet me 9 qershor 2020, Parku para QIK – ut, me fillim në orën 12:00

https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3147204275338746
https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3164425960283244

Similar Posts