ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, објавува конкурс за проекти од класична музика кои ќе се реализират во 2021 год.

КОНКУРСЈУ

Културно Информативен Центар – Скопје,

објавува конкурс за проекти од класична музика кои ќе се реализират во 2021 год.

Средствата за избраните проектите ќе бидат обезбедени од Град Скопје.

Изборот на уметници/инструменталисти ќе го изврши комисија формирана од Културно Информативниот Центар – Скопје и Град Скопје.

Заинтересираните страни треба да поднесат кратка биографија, опис на проектот, програма која ќе ја изведуваат и финансиска конструкција на проектот.

Конкурсот ќе трае до 08.02.2021 година.e-mail: kic.muzickisektor@gmail.com

Similar Posts