|

Јубилејната изложба – 50 ГОДИНИ ЛИКОВНО ТВОРЕШТВО од ликовниот уметник ( сликар и керамичар) ВОЈКО ЈАНЕВСКИ

Војко Јаневски, Академија за ликовни уметности – вајарски отсек, завршил во Загреб, во класата на проф. Вања Радауш во 1968 год.
Од 1968 год. до 1970 год. бил соработник во Мајсторската работилница на проф. Вања Радауш во Загреб. Член е на ХДЛУ од 1969 год до 1981 год. а потоа на ДЛУМ од 1981 год до денес. Член е на ДЛУВ од 1973 год. и на ДЛУПУМ од 1974 год.
Реализирал 22 самостојни изложби во Македонија , Хрватска и САД.
За своето творешво е добитник на 9 национални и меѓународни награди.

Similar Posts