|

“Скопје чита”

“Скопје чита”, е проект предвиден за читање во текот на еден ден, на Калето на Скопје.
Граѓаните од сите возрасти ќе бидат поканeтi да прочитат книжевни текстови како поезија, проза и слободни теми. Се разбира, секој е слободен да чита и од свои дела.
Ќе се чита на македонски, албански јазик и други јазици.
Целта на проектот е да се создаде еден традиционален настан , достапен за сите граѓани , побудување поголем интерес и запознавање со делата на писателите од Р. Македонија.

Similar Posts