|

“Скопје чита”, е проект предвиден за читање, кој ќе се одржи на 27 јули, 2016, со почеток во 12:00 часот до 20:00 часот на Калето на Скопје.

ПОКАНА “Скопје чита”, е проект предвиден за читање, кој ќе се одржи на 27 јули, 2016, со почеток во 12:00 часот до 20:00 часот на Калето на Скопје. Граѓаните од сите возрасти се поканети да прочитат книжевни текстови како поезија, проза и слободни теми. Се разбира, секој е слободен да чита и од својата креативност. Читањето да не биде подолго од 5-15 минути. Да се чита на македонски, албански јазик и други странски јазици. Сите учесници на проектот “Скопје чита”, треба да ги доставаат податоците до 22 јули во: shkupilexon2016@gmail.com или на Фејсбук: КИЦ – QIK. • Име / Презиме • насловот на делото што ќе се прочита • име на авторот / авторката, Неколку дена пред денот на одржувањето на проектот, сите предвидени текстови ќе бидат објавени на веб-страницата на КИЦ / QIK и на Фејсбук. Ве молиме пратете ни на e-mail адреса: Shkupilexon2016@gmail.com, Фејсбук: КИЦ / QIK

ПОКАНА
“Скопје чита”, е проект предвиден за читање, кој ќе се одржи на 27 јули, 2016, со почеток во 12:00 часот до 20:00 часот на Калето на Скопје.
Граѓаните од сите возрасти се поканети да прочитат книжевни текстови како поезија, проза и слободни теми. Се разбира, секој е слободен да чита и од својата креативност.
Читањето да не биде подолго од 5-15 минути. Да се чита на македонски, албански јазик и други странски јазици.
Сите учесници на проектот “Скопје чита”, треба да ги доставаат податоците до 22 јули во: shkupilexon2016@gmail.com или на Фејсбук: КИЦ – QIK.
• Име / Презиме
• насловот на делото што ќе се прочита
• име на авторот / авторката,
Неколку дена пред денот на одржувањето на проектот, сите предвидени текстови ќе бидат објавени на веб-страницата на КИЦ / QIK и на Фејсбук.
Ве молиме пратете ни на e-mail адреса: Shkupilexon2016@gmail.com, Фејсбук: КИЦ / QIK

Similar Posts