СИНА РЕЗОНАНЦА од ликовниот уметник АНТОНИО МАЗНЕВСКИ

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон – Империјал 2, од 19 – 27 октомври 2020 год. ќе биде отворена изложба – проект СИНА РЕЗОНАНЦА од ликовниот уметник АНТОНИО МАЗНЕВСКИ.

На изложбата ќе биде изложено Светлечко тело (280 х 190 х 10 цм) во простор.

Similar Posts

Rezonanca e kaltërt, nga piktori Antonio Maznevski

Të nderuar, Ju informojmë se në Qendrën Informative Kulturore – Shkup, në Sallonin e ekspozitës – Imperijal 2, nga 19-29 tetor 2020, do të jetë e hapur ekspozita – projekti, Rezonanca e kaltërt, nga piktori Antonio Maznevski.

Në ekspozitë do të jetë i ekspozuar Trup i ndriçuar në hapsirë, (280 x 190 x 10 cm).

Similar Posts