SALON 19’19

Në skenën e hapësirës së parë dhe të vetme dhome në Maqedoni “ Salloni 19’19” – recitale të shumta solistike, koncerte dhomash dhe në prodhim vetjak: organizim i koncerteve simfonike, dhënia me qira me transmetuesve të zërit.

Koncerte sofistike dhomash- prezantime të para të artistëve me renome nga Maqedonia;Shfaqja e artistëve nga Evropa e më gjerë- realizimi i koncerteve në përputhje me begatimin cilësor dhe sasior të jetës muzikore në Maqedoni, afirmim i vlerave të mirëfillta muzikore dhe krijim, përkatësisht edukim i publikut të koncerteve;

“I kërkojmë yjet e rinj”- mundësi të gjera të të rinjve, artistë muzikorë jashtëzakonisht të talentuar për paraqitjen e tyre para publikut me tërë atë që e kanë si talent muzikor dhe përcaktim për profesionin e ardhshëm.

Më se 2000 koncerte të artistëve të shquar muzikorë nga Maqedonia, Evropa dhe bota si dhe artistë ve tanë në Evropë dhe në botë. Orkestra e filarmonisë së Moskës, Orkestra e filarmonisë polake, Orkestra harkore “Antonio Luçio”- Holandë, Seksteti harkor i Filarmonisë së Munihut, Kuarteti harkor “Brindizi”- Britani e Madhe, kuarteti “Mesijan”- Gjermani, Trio”Korinstki”- SHBA, Trio harkor “Ehnaton”- Gjermani, Ansamblki “Tagore”- Gjermani, Stefan Milenkoviq- violinë- SHBA, Maksim Fedetov, violinë-Rusi, Albreht Brojninger, violinë- Gjermani, Aksel Shtraus, violinë- Gjermani, Pavel Minev, violinë- Rusi, Nikollaj Saçensko, violinë- Rusi, Ivo Pogoreliq, piano- Kroaci, Dang Taoi Shon, piano- Kanadë, Alekdsandar Maxhar, piano- Belgjikë, Nikollaj Lluganski, piano- Rusi, Evgenij Korolov, piano- Gjermani, Ratomir Martinoviq, piano- Mal i Zi, Miguel Proensa, piano- Brazil, Aleksej Volodin, piano- Rusi, Kiril Kravcov, violonçel Rusi, Matial de Oliviera Pinto, violonçel- Brazil, Aleksandar Kaganovski, violonçel- Izrael.

Koordinator dhe realizues i programeve të repertorëve të gati të gjitha manifestimeve dhe festivaleve në vendin tonë, në ish Jugosllavi dhe Evropë: “Vera e Ohrit”, “Lojërat verore të Dubrovnikut”, “Festivali i Lubjanës”, “Tribuna e krijimtarisë jugosllave”- Opati, “BEMUS”- Beograd.