GALERIA SHITËSE

Në vitin 1982, QKI e formoi galerisë e parë dhe të vetme në Maqedoni. Piktorët, skulptorët, grafikët, zografët... më aktual akademik me renome, i ekspozojnë veprat e veta me qëllim të: qasjes më të madhe deri te koleksionuesit dhe konsumuesit e artit piktural.

“Ekspozita dhome” janë segmenti më i rregullt i galerisë shitëse: Martinovski, Mustafa, Koxhoman, Bellogarski, Rosiq, Masin..., janë vetëm pjesë e autorëve të cilët ekspozojnë në këtë hapësirë.

Vepra në stile dhe teknika nga më të ndryshmet : vaj në pëlhurë, akril, kolazhe, grafika, pastele, skulpturat e shumta në dru, mermer, gurë, alumin, qeramikë, plastikë... për koleksionistët dhe konsumuesit e artit figurativ nga Maqedonia dhe Evropa.