|

KULTURA NË KOHËN E KORONËS!

Për shkak të dyerve të mbyllura të të gjitha institucioneve kulturore gjatë gjendjes së shpallur të jashtëzakonshme, Qyteti i Shkupit dhe Qendra Informative Kulturore e afron kulturën deri tek shtëpija e secilit nga ju. Që nga java e ardhëshme, QIK do të organizojë koncerte nëpër mëhalla, të cilat do të mund të ndiqen nga ballkonet e banesava tuaja. Gjatë këtij organizimi, performuesit e angazhuar do të jenë të zgjedhur në mesin e artistëve të papunësuar dhe të njejtit do të realizojnë honorare solidare në lartësi prej 14,500 denarëve. Programi i institucioneve kulturore të qytetit do të transmetohet on-line.

Të interesuarit të paraqiten:
e-mail: kic.muzickisektor@gmail.com

https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3019509948108180

Similar Posts

|

КУЛТУРА ВО ВРЕМЕ НА КОРОНА!

Со оглед на затворените врати на сите културни институции за време на вонредната состојба, Град Скопје и Културно Информативен Центар, ја прават културата достапна до сечиј дом. Веќе од наредната недела градот ќе организира маалски концерти кои што ќе имаат можност да се следат од балконите. Притоа, ангажираните изведувачи ќе бидат невработени уметници и ќе добиваат еднаков солидарен хонорар од 14.500 денари. Програмите на градските културни институции ќе се пренасочат онлајн.

Заинтересираните да се пријават на:
е-mail: kic.muzickisektor@gmail.com

https://www.facebook.com/KIC.QIK/posts/3019509948108180

Similar Posts