|

Концерт Трио “ENTR’ACTE”, Калтерин Шаља, фјејта, Марио Гураљуми, чело и Лирика Пуља Касаполи, пијано

Културно Информативен Центар – Скопје ве поканува на концерт од Трио “ENTR’ACTE“, Калтерин Шаља, фјејта, Марио Гураљуми, чело и Лирика Пуља Касаполи, пијано. Концертот ќе се одржи на 10 ноември, 2014 (понеделник), Салон 19:19, во 19:19 часот.

Културно Информативен Центар – Скопје ве поканува на концерт од Трио “ENTR’ACTE“, Калтерин Шаља, фјејта, Марио Гураљуми, чело и Лирика Пуља Касаполи, пијано. Концертот ќе се одржи на 10 ноември, 2014 (понеделник), Салон 19:19, во 19:19 часот.

Similar Posts