КОНКУРС

Културно Информативен Центар – Скопје ги повикува сите изведувачи од различни жанрови(освен тие од класичната музика) да конкурираат за проектот “СИТЕ ЗАЕДНО, ЗА СИТЕ ПОУБАВО”.

Конкурсот ќе трае до 20.04.2021 година.

Заинтересираните страни треба да испратат кратка биографија, опис и програма на проектот.

Сeкој концерт ќе се реализира почитувајќи ги мерките и препораките за заштита од корона вирусот.

Со почит, КИЦ – Скопје
e-mail: kic.muzickisektor@gmail.com

Similar Posts

KONKURS SQ

KONKURS

Qendra Informative Kulturore – Shkup i fton të gjithë interpretuesit e zhanreve të ndryshme(përveç atyre të muzikës klasike) të konkurojnë për projektin “TË GJITHË SËBASHKU, PËR TË GJITHË MË MIRË”.

Konkursi do të zgjasë deri më 20.04.2021.

Të interesuarit duhet të dërgojnë biografi të shkurtër, përshkrim dhe program të projektit.

Çdo koncert do të realizohet duke i respektuar masat dhe rekomandimet për mbrojtje nga korona virusi.

Me respekt, QIK – Shkup
e-mail: kic.muzickisektor@gmail.com

Similar Posts