КОНКУРС

Културно Информативен Центар – Скопје ги повикува изведувачите да конкурираат за проектот “ЗЛАТНИ ПЕСНИ” (зачувување на албанската староградска песна).

Конкурсот ќе трае до 07.04.2021 година.

Заинтересираните страни треба да испратат кратка биографија, опис и програма на проектот.

Сeкој концерт ќе се реализира почитувајќи ги мерките и препораките за заштита од корона вирусот.

Со почит, КИЦ – Скопје
e-mail: kic.muzickisektor@gmail.com

Similar Posts

KONKURS SQ

KONKURS

Qendra Informative Kulturore – Shkup i fton interpretuesit të konkurojnë për projektin “КËNGË TË ARTA” (ruajtja e këngës së vjeter qytetare).

Konkursi do të zgjasë deri më 07.04.2021.

Të interesuarit duhet të dërgojnë biografi të shkurtër, përshkrim dhe program të projektit.

Çdo koncert do të realizohet duke i respektuar masat dhe rekomandimet për mbrojtje nga korona virusi.

Me respekt, QIK – Shkup
e-mail: kic.muzickisektor@gmail.com

Similar Posts