КИЦ – Скопје како следна активност го реализираше проектот „Млади таленти“

КИЦ – Скопје како следна активност го реализираше проектот „Млади таленти“, на ден 21.12.2020 , во салонот 19:19.На концертот присуствуваа ученици од основното и средното музичко училиште „Илија Николовски – Луј“.

Similar Posts

QIK – Shkup si aktivitet të rradhës realizoi projektin “Talentët e rinjë”

QIK – Shkup si aktivitet të rradhës realizoi projektin “Talentët e rinjë”, me datë 21.12.2020, në sallonin 19:19.Në koncert pjesëmarrës ishin nxënës së shkollës së ulët dhe të mesme të muzikës “Ilija Nikollovski – Lluj”.

Similar Posts