“Rrugëtim në kohë, vokalo-muzikorë”

“Rrugëtim në kohë, vokalo-muzikorë”Solistë:Mariana Boshkovska – mezzosopranEmili Hristoska – sopranKlasa: m-r Marija Naumovska MuratovskaPiano përcjellje:Ivana JanakievaDaniell Petreski28.06.2021, ora 19:19h

Published
Categorized as Muzika

CreArt – Јулија Поциуте и Владимир Илиевски

Во рамките на европскиот проект CreArt под покровителство на Град Скопје во Изложбениот салон – Империјал 1 при ЈУ КИЦ – Скопје , на 22 јуни 2021 во 20.00 ч. ќе се отвори самостојната изложба на Јулија Поциуте ( Литванија ) и Владимир Илиевски (РС Македонија). Куратор на изложбата е историчарот на уметноста Кирил Пенушлиски.… Continue reading CreArt – Јулија Поциуте и Владимир Илиевски

“РЕЧНИКОТ НА АНТОНИМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК” од ЕМИЛ НИАМИ

Емил Ниами дипломирал на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје на групите за руски јазик и книжевност и американски студии. Работи во А1 телевизија и во дневниот весник Време на различни позиции. Во 2007 година ја одбранил магистерската дисертација Паронимите во македонскиот во споредба со рускиот јазик. Истата година заминува како лектор по македонски јазик… Continue reading “РЕЧНИКОТ НА АНТОНИМИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК” од ЕМИЛ НИАМИ

КОНКУРС – “ЗВУЦИТЕ НА ЧАРШИЈАТА“ 2021

КОНКУРСКултурно Информативен Центар – Скопје ги повикува сите уметници од различни области да конкурираат за манифестацијата “ЗВУЦИТЕ НА ЧАРШИЈАТА“ 2021 година.Конкурсот ќе трае до 18.06.2021 година.Заинтересираните страни треба да испратат кратка биографија, опис на проектот, програма која ќе ја изведуваат, слики кои ќе бидат изложени,фотографии, литературни дела и др.Kонцертите и настаните ќе се реализираaт почитувајќи… Continue reading КОНКУРС – “ЗВУЦИТЕ НА ЧАРШИЈАТА“ 2021

KONKURS – “TINGUJT E CARSHISË” 2021

KONKURS SQ

KONKURSQendra Informative Kulturore – Shkup i fton të gjithë artistët e fushave të ndryshme të konkurojnë për manifestimin “TINGUJT E CARSHISË” 2021.Konkursi do të zgjasë deri më 18.06.2021.Të interesuarit duhet të dërgojnë biografi të shkurtër, përshkrim të projektit, programin që do ta interpretojnë, pikturat që do ti ekspozojnë, fotografi, vepra letrare еtj.Koncertet dhe ngjarjet do… Continue reading KONKURS – “TINGUJT E CARSHISË” 2021

Published
Categorized as Njoftime

KONCERT – TRIO AURA

KONCERTЕ mërkurë – 09.06.2021Оra 19:19hSalloni 19:19Numri i publikut i kufizuar!

Published
Categorized as Muzika