|

Изложбa ДИНКА СО СТУДЕНТИТЕ

Под мотото, „Уметниците студентите за Динка “
Во чест на проф . Костадин Танчев – Динка кој со својата професионална посвестеност изградил неколку генерации млади графички дизајнери. Освен во графичкиот дизајн, професионално бил ангажиран со студетите и во театарската сценографија, филмската анимација и графиката.
Ова е изложба на автори од Р. Македонија дипломирани студенти од класите на проф. Костадин Динка Танчев.
Авторите се од разни генерации, кои творат во различни медиуми како дизајн, сликарство, вајарство, графика, фотографија, плакат, видео, инсталација итн.
Љубовта, времето, ги поврзува сите овие уметници и прави една симбиоза на нивните трудови ставени во еден простор во одредено време.
На изложбата излагаат 28 автори

Similar Posts