|

Изложба на фотографии „Неиспеани песни“ од РОМИР ИМАМИ

Ве информираме дека во Културно Информативен Центар – Скопје, во Продажниот ликовен салон, четврток, 26 декември 2013 год. во 20:00 ч. ќе се отвори изложба на фотографии сo QR код „Неиспеани песни “ од Ромир Имами. Изложбата претставува спојување на повеќе уметности и медиуми, развој на технологиите за комуникација и репродукција на уметничките дела, поврзани со емотивната состојба на авторот.

Ве информираме дека во Културно Информативен Центар – Скопје, во Продажниот ликовен салон, четврток, 26 декември 2013 год. во 20:00 ч. ќе се отвори изложба на фотографии сo QR код „Неиспеани песни “ од Ромир Имами.
Изложбата претставува спојување на повеќе уметности и медиуми, развој на технологиите за комуникација и репродукција на уметничките дела, поврзани со емотивната состојба на авторот.

Повеќе за авторот на: www.facebook.com/rromir.imami

Similar Posts