|

Изложба на слики од ЕМИЛИЈА БОЖИНОВСКА

Емилија Божиновска родена е 1967 год. ФЛУ завршила во Скопје 1991 год. Член е на ДЛУМ од 1991 год. Реализирала 8 самостојни изложби ( Р. Македонија, Бугарија и Шпанија). Од 1991 – 2014 учествувала на многу групни изложби и ликовни колонии во земјава и странство. Добитник е на 8 национални награди за сликарство меѓу кои: „Димитар Пандилов“, „Лазар Личеноски“, „Константин Мазев – Коце“, „Ратко Насторовски – Кинез“, „Методија Ивановски – Менде“, „Димитар Кондовски“ и др.

Емилија Божиновска родена е 1967 год. ФЛУ завршила во Скопје 1991 год. Член е на ДЛУМ од 1991 год. Реализирала 8 самостојни изложби ( Р. Македонија, Бугарија и Шпанија). Од 1991 – 2014 учествувала на многу групни изложби и ликовни колонии во земјава и странство. Добитник е на 8 национални награди за сликарство меѓу кои: „Димитар Пандилов“, „Лазар Личеноски“, „Константин Мазев – Коце“, „Ратко Насторовски – Кинез“, „Методија Ивановски – Менде“, „Димитар Кондовски“ и др.
На изложбата ќе бидат изложени 22 слики, работени во комбинирана техника, создадени последниве години.
Истата ќе биде отворена до 13 декември 2014 год.

Similar Posts