|

Изложба „Графиката – заеднички јазик“ – графики на ученици од ОУ „ Лириа“ и ОУ „ Вера Циривири – Трена“ од Скопје.

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон – Империјал 2 , понеделник, 8 јуни 2015 год. во 19:00 ч. ќе се отвори изложба „Графиката – заеднички јазик“ – графики на ученици од ОУ „ Лириа“ и ОУ „ Вера Циривири – Трена“ од Скопје.

Во ЈУ Културно Информативен Центар – Скопје, во Изложбениот салон – Империјал 2 , понеделник, 8 јуни 2015 год. во 19:00 ч. ќе се отвори изложба „Графиката – заеднички јазик“ – графики на ученици од ОУ „ Лириа“ и ОУ „ Вера Циривири – Трена“ од Скопје.

Similar Posts