„Играш како што другиот ти свири“ од ИСМЕТ РАМИЌЕВИЌ

Мултимедијалниот проект од Циклусот МОЛК „Играш како што другиот ти свири“ од ликовниот уметник ИСМЕТ РАМИЌЕВИЌ. Скулпторскиот интерктивен проект претставува серија од различни удирачки и жичани инструменти инспирирани од историјата на балканските, европските и азиските музички култури. Дискретната хибридна визуализација на музички инструменти чии тела дискретно се акцентирани и завршуваат со реалистички или стилизирани куршуми измоделирани се во комбинирана техника. Во извесна смисла овој проект претставува продолжение на претходниот монументален антимилитантен проект „Молк“.
Ваквата хибридизација на инструментите, како и глобалната, а особено локалната политичка состојба, спонтано го генерира насловот кој во себе содржи истовремено и констатација но пред сè апел, да не „Играш како што другиот ти свири“.
Самиот наслов непосредно реферира на влијанијата на светските центри на моќта кои се рефлектираат и реперкуираат во сите сфери на човечкиот живот. Освен за професионалните музичари, проектот е отворен за интеракција и со публиката, така што музицирањето со различните инструменти, суптилно ќе го претставува отпорот кон севкупната современа политичка состојба.

Similar Posts