„Златни песни“ Астрит Стафаи & All star band

Почитувани,


КИЦ – Скопје има чест и задоволство да Ве покани на настанот „Златни песни“ – Солистички концерт и промоција на албумот „Dedication“ на мултиинструменталистот Астрит Стафаи & All star band и гостинот Ардит Стафаи – вокал. Концертот ќе се одржи на 21.05.2021 со почеток од 19:00 часот, во Филхармонија на Република Северна Македонија.

* Салата ќе биде исполнета 30% oд нејзиниот капацитет со почитување на сите мерки и протоколи на Филхармонија на РСМ.

Similar Posts

„Кëngë të arta” – Astrit Stafai & All star band

Тë nderuar,

QIK – Shkup ka nderin dhe kënaqësinë të ju ftoj në manifestimin „Кëngë të arta” – Koncert solistik dhe promovim i albumit “Dedication” i multiinstrumentalistit Astrit Stafai & All star band dhe mysafirit Ardit Stafai – vokal. Koncerti do të mbahet më 21.05.2021 me fillim në orën 19:00, në Filharmoninë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

* Salla do të mund të mbushet 30% nga kapaciteti i saj duke i respektuar të gjitha masat dhe protokolet e Filharmonisë së RMV-së.

Similar Posts