“Grafika – gjuhë e përbashkët”

Shoqata SENSUS – Shkup, në kuadër të projektit “Grafika – gjuhë e përbashkët”, më 05 мај 2021, e vendosi ekspozitën përfundimtare në sallonin Imperial 1 në Qendrën Kulturore Informative në Shkup.

Në ekspozitë marrin pjesë 30 nxënës që vijnë nga shkolla fillore të ndryshme të Shkupit, të cilët i krijuan linogdhendjet në periudhën prej 2017-2021.

Ekspozita do të zgjasë deri në 14 maj 2021.
Projektin mbështeti Qyteti i Shkupit.

Поврзани написи